Co jsme zažili

 

Ve čtvrtek 27. září jsme se vydali do Vlastivědného muzea v Olomouci. Zde jsme měli možnost prohlednout si expozici Příroda Olomouckého kraje. Tato expozice seznamuje návštěvníky s přírodními poměry našeho kraje. Expozice jsou doplněny interaktivními prvky, kde si kousky přírody Olomouckého kraje mohou návštěvníci nejen důkladně prohlédnout, ale i vyzkoušet, osahat nebo se do nich zaposlouchat. Důraz je kladen na seznámení návštěvníka s rostlinami a živočichy, kteří uvedené krajinné typy obývají. Interaktivními prvky a použitou technikou se jedná v současné době o nejmodernější přírodovědnou expozici v České republice.